ТТ001753   Доставка на апаратура за откриване на скрити течове чрез газ-хелий, обучение за работа с апаратурата, гаранционно и следгаранционно сервизно обслужване