TT001719   Доставка, инсталация и поддръжка на шест броя лицензи за работни станции на ABB SCADA и поддръжка (Sentinel)