TT001719   Доставка, инсталация и поддръжка на шест броя лицензи за работни станции на ABB SCADA и поддръжка (Sentinel)

Обявление за приключил договор 7951
Дата на публикуване:
Изтегли 85.8 KB, pdf
7951_annex_2_clean_sign.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 97.72 KB, pdf
885673_AOP_obyavlenie_annex2.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 317.85 KB, pdf
7951clean_sign.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 1.18 MB, pdf
7951 annex 1clean_sign.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 97.72 KB, pdf
861233_AOP_obyavlenie.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 268.15 KB, pdf
861233_AOP_obyavlenie_annex.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 218.83 KB, pdf
ТТ001719_ABB_SCADA_SENTINEL-решение421подпис.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 713.69 KB, pdf