TT001718   Рамково споразумение за финансиране на закупуване на МПС и оборудване чрез финансов лизинг

протокол жребий ТТ001718 л.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 44.04 KB, pdf
Доклад ТТ001718 l.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 91.67 KB, pdf
протокол договаряне сожелиз ТТ001718 л.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 544.72 KB, pdf
протокол договаряне Райфайзен ТТ001718 л.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 603.39 KB, pdf
протокол договаряне ОББ ТТ001718 л.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 2.88 MB, pdf
протокол 3 ТТ001718 л.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 91.3 KB, pdf
протокол 2 ТТ001718 л.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 80.96 KB, pdf