-   9053716-41071SP1975 Инженеринг с предмет: „Проектиране, доставка, монтаж и изграждане на бежична комуникационна мрежа за управление на процесите в ПСПВ Бистрица, чрез 2 бр. мобилни индустриални панела и 2 бр. таблети"

merged_2016_08_17_7085.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 1.67 MB, pdf
report-1975.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 142.73 KB, pdf
protocol-1_СП1975master.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 150.69 KB, pdf
Съдържание на документ2.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 147.57 KB, pdf
1975-1 all reply.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 293.65 KB, pdf
call_bid_41071SP1975_master.docx
Дата на публикуване:
Изтегли 285.79 KB, docx
Съдържание на документ 9053716.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 143.29 KB, pdf