-   50605/AS-273 „Доставка, инсталация, въвеждане в експлоатация на апарат за запечатване на 51 и 97 ямкови стерилни плаки съгласно БДС EN ISO 9308-2:2014 и закупуване на реактиви и консумативи за работа за срока на договора.”

8633.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 1.88 MB, pdf
Протокол -Апарат за запечатване.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 485.14 KB, pdf
50605AS-273 Удължаване АОП.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 77.96 KB, pdf
Обява- АОП Апарат за запечатване.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 70.31 KB, pdf
Обява- ЗЗЛД.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 591.75 KB, pdf