-   48623/AS-162 „Преглед на журналните записи (logs) на всички системи, поддържащи лични данни и обезпечаване на мониторинг на достъпа, модификацията и експорта“

8312.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 1.21 MB, pdf
Протокол- Работа на комисията- Заличени.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 1.74 MB, pdf
48623AS-162 Информация за удължаване.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 60.7 KB, pdf
48623AS-162 Преглед на логове_Изчистена.docx
Дата на публикуване:
Изтегли 127.16 KB, docx
48623AS-162 Информация за публикуване.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 62.38 KB, pdf