-   48029EP Изпълнение на строително-монтажни работи за:ОБЕКТ: Реконструкция на сграда “Помпена станция за сурова утайка” в ПСОВ “Кубратово”, находяща се в град София, Столична община – район “Сердика”, поземлен имот с идентификатор: 68134.519.15

8208 ЗЗЛД.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 1.87 MB, pdf
8208 Анекс 1 ЗЗЛД.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 284.15 KB, pdf
48029EP-Протокол ЗЗЛД.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 250.25 KB, pdf
48029 Обява ЗЗЛД.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 450.04 KB, pdf
48029EP Документация.docx
Дата на публикуване:
Изтегли 272.81 KB, docx
48029EP Ценова таблица.xlsx
Дата на публикуване:
Изтегли 28.66 KB, xlsx
48029EP Приложение 1 - Проект.zip
Дата на публикуване:
Изтегли 22.41 MB, zip