-   46926-MR-85 - Изграждане на водомерна шахта на Водопровод Искър в охранителната зона на АК Злия камък