100212139   Покана за оферти за провеждане на обучение по БЗР за работа със съоръжения под налягане - по обособени позиции