Технически специалист „Нерегламентирано потребление - реактивна дейност“

FINRCA23

"Софийска вода” АД осигурява услугите по водоснабдяване, канализация и пречистване на води в Столична община. Компанията е най-големият ВиК оператор на територията на България и първият с екологичен сертификат ЕМАS.

 Като част от групата на Веолия, ние от „Софийска вода“ се стремим да предоставяме иновативни и устойчиви решения и да бъдем еталон за екологична трансформация, която е в основата на Целта на Веолия.

С цел поддържане на високото качество на услугите ни, обявяваме свободна позиция в отдел „Търговски загуби“ за длъжността Технически специалист „Нерегламентирано потребление - реактивна дейност“

Функции и отговорности:

 • Координира процеса по установяване на нерегламентирано потребление и последващите действия;
 • Организира навременното въвеждане и архивиране на извършените проверки;
 • Съдейства и участва в теренните проверки;
 • Проследява и контролира дейностите, свързани с обработка на информацията, както от теренните екипи, така и от случаите, преминали на комисия;
 • Поддържа и актуализира база данни с информация за проекти и дейности;
 • Комуникира с други звена в дружеството за проследяване на възлагания и работни поръчки към други екипи;
 • Изгражда позитивен контакт с клиентите на дружеството, с цел разбиране и удовлетворяване на нуждите и очакванията им.

Изисквания към кандидатите:

 • Средно или висше техническо образование;
 • Познаване на нормативната уредба за сектора;
 • Компютърна грамотност – MS Office;
 • Способност за ефективна организация на времето;
 • Отлични комуникативни умения;
 • Клиентски ориентиран подход.

Ние предлагаме:

 • Достъп до професионални обучения и възможности за развитие и повишаване на квалификацията;
 • Привлекателен социален пакет.

За да кандидатствате, моля, изпратете актуална автобиография, посочвайки референтния номер на позицията.

Само с одобрените по документи кандидати ще бъде осъществена връзка.

Всички предоставени лични данни ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор и ще се разглеждат при строга конфиденциалност.

Форма за кандидатстване

Въведете телефонния си номер след нулата

Образование
Сфера на професионални интереси

(Моля, изберете до 3 от посочените професионални интереси)

Полетата маркирани със звездичка (*) са задължителни.