Технически ръководител "Видеозаснемане"

CCTVDT24

"Софийска вода” АД осигурява услугите по водоснабдяване, канализация и пречистване на води в Столична община. Компанията е най-големият ВиК оператор на територията на България и първият с екологичен сертификат ЕМАS.

Като част от групата на Веолия, ние от „Софийска вода“ се стремим да предоставяме иновативни и устойчиви решения и да бъдем еталон за екологична трансформация, която е в основата на Целта на Веолия.

 

С цел поддържане на високото качество на услугите ни, обявяваме свободна позиция в отдел „Отвеждане и пречистване на отпадъчни води“ за длъжността Технически ръководител „Видеозаснемане“

 

Основни функции и отговорности:

 • Планира работата по видеозаснемане на обектите съобразно приоритетите;
 • Организира екип за извършването на видеодиагностика на проблемни обекти или проактивно за целите на планиране на строително-ремонтни работи;
 • Анализира направените видеозаснемания на мрежата и предлага следващи мерки;
 • Идентифицира проблеми по мрежата, изискващи строително-ремонтни или други експлоатационни дейности;
 • Взема участие в съставянето на отчети за изпълнението на строително-монтажни работи и за спазване на правилата по безопасни и здравословни условия на труд;
 • Проверява работата на фирмите контрагенти, които извършват поддръжка и ремонт на канализационната мрежа;
 • Оперира със специфична техника и софтуер;
 • Създава, подрежда и поддържа база данни от извършените заснемания.

Изисквания към кандидатите:

 • Завършено средно или висше образование - в областта на строителството или ВиК е предимство;
 • Три години опит в строителството, поддръжката или експлоатацията на ВиК мрежи;
 • Свободна работа с MS office приложенията и различни тексто и/или видеообработващи програми;
 • Много добри умения за общуване и организиране на екипи;
 • Способност за анализиране и приоритизиране;
 • Активен шофьор със свидетелство за управление на МПС, категория В;
 • Нагласа за работа на смени.

Предимства:

 • Опит в проучване, изграждане и трасиране на тръбопроводи или работа с прецизна апаратура;
 • Владеене на английски език на работно ниво.

Ние предлагаме:

 • Достъп до професионални обучения и възможности за развитие и повишаване на квалификацията;
 • Привлекателен социален пакет.

За да кандидатствате, моля, изпратете актуална автобиография.

Само с одобрените по документи кандидати ще бъде осъществена връзка.

Всички предоставени лични данни ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор и ще се разглеждат при строга конфиденциалност.

Форма за кандидатстване

Въведете телефонния си номер след нулата

Образование
Сфера на професионални интереси

(Моля, изберете до 3 от посочените професионални интереси)

Полетата маркирани със звездичка (*) са задължителни.