Старши специалист "Администриране на договори по ЗОП"

SPPACAS22

"Софийска вода” АД осигурява услугите по водоснабдяване, канализация и пречистване на води в Столична община. Компанията е най-големият ВиК оператор на територията на България и първият с екологичен сертификат ЕМАS.

Като част от групата на Веолия, ние от „Софийска вода“ се стремим да предоставяме иновативни и устойчиви решения и да бъдем еталон за екологична трансформация, която е в основата на Целта на Веолия.

С цел развиване и поддържане на високо качество на услугите ни, откриваме свободна позиция в отдел "Снабдяване" за длъжността Старши специалист "Администриране на договори по ЗОП".

Функции и отговорности:

 • Обработва заявки за доставки и услуги, съгласно Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и действащите вътрешни политики на Компанията;
 • Ръководи и участва в процеса по изготвяне на документацията за обществената поръчка;
 • Публикува всички приложими документи в Централизирана автоматизирана информационна система (ЦАИС) към Агенцията по обществени поръчки (АОП);
 • Участва в комисии за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти за избор на изпълнители;
 • Води кореспонденция с участниците в обществени поръчки и съблюдава стриктно спазването на нормативно изискуемите срокове.

Изисквания към кандидата:

 • Завършено висше техническо, икономическо или юридическо образование;
 • 2 години професионален опит на подобна позиция;
 • Отлично познаване на нормативните документи, регламентиращи реда и начина на провеждане на обществените поръчки;
 • Компютърни умения – MS Office;
 • Добро владеене на английски език писмено и говоримо;
 • Умения за ефективна комуникация и водене на преговори;
 • Добри организационни умения и нагласа за работа в екип;
 • Аналитично мислене и способност за вникване в детайлите.

Предимства:

 • Опит в работа с ЕРП системи и с Централизирана автоматизирана информационна система (ЦАИС) ще се счита за съществено предимство.

За да кандидатствате, моля, изпратете актуална автобиография, посочвайки референтния номер на позицията.

Само с одобрените по документи кандидати ще бъде осъществена връзка.

Всички предоставени лични данни ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор и ще се разглеждат при строга конфиденциалност.
 

Форма за кандидатстване

Въведете телефонния си номер след нулата

Образование
Сфера на професионални интереси

(Моля, изберете до 3 от посочените професионални интереси)

Полетата маркирани със звездичка (*) са задължителни.