Специалист Фронт офис

FOS24

"Софийска вода” АД осигурява услугите по водоснабдяване, канализация и пречистване на води в Столична община. Компанията е най-големият ВиК оператор на територията на България и първият с екологичен сертификат ЕМАS.

Като част от групата на Веолия, ние от „Софийска вода“ се стремим да предоставяме иновативни и устойчиви решения и да бъдем еталон за екологична трансформация, която е в основата на Целта на Веолия.

С цел поддържане на високото качество на услугите ни, обявяваме свободна позиция в отдел „Обслужване на клиенти“ за длъжността: Специалист „Фронт офис“

Основни функции и отговорности:

 • Разрешава клиентски случаи и предоставя информация и разяснения на клиенти, с цел постигането на максимална клиентска удовлетвореност от предоставените услуги;
 • Документира информация за клиентски посещения в центровете за обслужване на клиенти в съответствие със стандартните процедури за работа;
 • Подписва споразумения за разсрочено плащане на клиентски задължения;
 • Обработва заявки за технически услуги, като предоставя на клиентите съответната информация относно стъпките в процеса и координира потока от документи с отговорните отдели;
 • Фактурира технически и търговски услуги;
 • Приема писма и възражения от клиенти и ги регистрира;
 • Предлага дейности за подобряване на обслужването.

Изисквания към кандидата:

 • Завършено висше икономическо или техническо образование;
 • Опит в сферата на обслужване на клиенти;
 • Компютърна грамотност – много добро ниво на владеене на MS Office;
 • Отлични организационни и комуникативни умения;
 • Способност за ефективна екипна работа в условия на динамична среда;
 • Нагласа за решаване на проблеми и сътрудничество.

Ние предлагаме:

 • Достъп до професионални обучения и възможности за развитие и повишаване на квалификацията;
 • Привлекателен социален пакет.

За да кандидатствате, моля, изпратете актуална автобиография.

Само с одобрените по документи кандидати ще бъде осъществена връзка.

Всички предоставени лични данни ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор и ще се разглеждат при строга конфиденциалност.

Форма за кандидатстване

Въведете телефонния си номер след нулата

Образование
Сфера на професионални интереси

(Моля, изберете до 3 от посочените професионални интереси)

Полетата маркирани със звездичка (*) са задължителни.