Сътрудник Телефонен център

CCA22

„Софийска вода” АД осигурява услугите по водоснабдяване, канализация и пречистване на води в Столична община. Компанията е най-големият ВиК оператор на територията на България и първият с екологичен сертификат ЕМАS.

Като част от групата на Веолия, ние от „Софийска вода“ се стремим да предоставяме иновативни и устойчиви решения и да бъдем еталон за екологична трансформация, която е в основата на Целта на Веолия.

С цел поддържане на високо качество на услугите ни, обявяваме позиция за длъжността:

Сътрудник Телефонен център 

Основна роля:

Обслужва телефонната линия за клиенти на Софийска вода” АД.

Функции и отговорности:

 • Приема и регистрира подавани от клиенти сигнали за водопроводната и канализационната мрежа;
 • Проследява информацията за експлоатационната и аварийна дейност на Компанията;
 • Въвежда всички необходими данни в информационните системи на Дружеството – информация за аварии, заявки за услуги и други; 
 • Осъществява изходящи обаждания за предоставяне на допълнителна информация на клиента;
 • Насочва сигнали от клиенти към съответните звена на Компанията, имащи отношение по проблема;
 • Решава клиентски казуси;
 • Провежда изходящи анкети.

Изисквания:

 • Завършено средно образование;
 • Опит в сферата на обслужване на клиенти;
 • Компютърна грамотност – много добро ниво на владеене на MS Office;
 • Отлични организационни и комуникативни умения;
 • Способност за ефективна екипна работа в условия на динамична среда;
 • Нагласа за решаване на проблеми и сътрудничество;
 • Възможност за работа на смени.

 

За да кандидатствате, моля, изпратете актуална автобиография, посочвайки референтния

номер на позицията.

 

Само с одобрените по документи кандидати ще бъде осъществена връзка.

 

Всички предоставени лични данни ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор и ще се разглеждат при строга конфиденциалност.

Форма за кандидатстване

Въведете телефонния си номер след нулата

Образование
Сфера на професионални интереси

(Моля, изберете до 3 от посочените професионални интереси)

Полетата маркирани със звездичка (*) са задължителни.