Лабораторен специалист - пробовземане

SLS24

"Софийска вода” АД осигурява услугите по водоснабдяване, канализация и пречистване на води в Столична община. Компанията е най-големият ВиК оператор на територията на България и първият с екологичен сертификат ЕМАS.

Като част от групата на Веолия, "Софийска вода” АД осигурява услугите по водоснабдяване, канализация и пречистване на води в гр. София и околностите. Компанията е най-големият ВиК оператор на територията на България и първият с екологичен сертификат ЕМАS.

С цел развиване и поддържане на високо качество на услугите си, откриваме ново свободно работно място за позицията „Лабораторен специалист – пробовземане“

Специфични условия на позицията:

 • Работа по график включително събота, неделя и празнични дни;
 • Пет дневна работна седмица по предварително изготвен месечен график;
 • Осем часов работен ден с работно време 7:30–16:00 часа;
 • Във връзка с изпълнение на служебните задължения се вземат проби и посещават:

      - Обществени и частни обекти в гр. София (по предварителен график);

               - Обслужващи резервоари за питейни води в гр. София и в подножието на Природен парк Витоша;

               - Пречиствателни станции за питейни води (ПСПВ Бистрица, ПСПВ Панчарево, ПСПВ Пасарел, МПСПВ Витоша– в природен парк Витоша, ПСПВ Мала Църква – в природен парк Рила);

                - Пречиствателни станции за отпадъчни води – СПСОВ Кубратово и ЛПСОВ Войнеговци;

                 - Клиенти на компанията, заявили лабораторна услуга в рамките на страната (командироване);

                 - Сезонно се посещават подземни водоизточници в Природен парк Витоша

                 - Сезонно се посещават повърхностни водоизточници (яз. Искър, яз. Бели Искър и реки в Природен парк Рила);

 • Осигурен служебен автомобил;
 • Работи се с портативни средства за измерване на свободен хлор (спектрофотометрично); рН; разтворен кислород, мътност, електропроводимост.

Основни функции и отговорности:

 • Извършва вземане на проби от питейни, повърхностни, подземни и отпадъчни води и утайки;
 • Осъществява необходимите полеви изпитвания (измервания на показатели за качество на водата на място при пробовземане);
 • Участва при изготвянето и поддържането на документацията, засягаща процеса на пробовземане;
 • Води записи от извършените дейности в съответните формуляри по качество;
 • Подсигурява се с необходимите брой и вид съдове за вземане на проби и осигурява санитарен резерв от същите;
 • Извършва консервиране на проби с химични агенти
 • Отговаря за контролираното унищожаване на контролни извадки
 • Поддържа и проверява използваните технически средства;
 • Работи с информационна система за лабораторен мениджмънт.

Изисквания към кандидатите:

 • Завършено средно или висше образование в областта на Химия, Екология или Биотехнология;
 • Активен шофьор с шофьорска книжка, минимум категория В;
 • Познаване на районите/кварталите в гр. София и умения за шофиране и ориентиране в града;
 • Задължително изискване е кандидатът да не е алергичен към химикали и микробиологични среди;
 • Добре развити комуникативни умения;
 • Способност за ефективна работа в екип;
 • Умения за работа с MS Office.

Предимства:

 • Познаванe на стандарта за акредитация на лаборатории за изпитване БДС EN ISO/IEC 17025;
 • Опит с физикохимични и/или биологични методи за анализ на води;
 • Развити умения за водене на документация.

За да кандидатствате, моля, изпратете актуална автобиография.

Само с одобрените по документи кандидати ще бъде осъществена връзка.

Всички предоставени лични данни ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор и ще се разглеждат при строга конфиденциалност.

Форма за кандидатстване

Въведете телефонния си номер след нулата

Образование
Сфера на професионални интереси

(Моля, изберете до 3 от посочените професионални интереси)

Полетата маркирани със звездичка (*) са задължителни.