„Лабораторен експерт – маркетинг и продажби“

MSLE24

Като част от групата на Веолия, "Софийска вода” АД осигурява услугите по водоснабдяване, канализация и пречистване на води в гр. София и околностите. Компанията е най-големият ВиК оператор на територията на България и първият с екологичен сертификат ЕМАS.

С цел развиване и поддържане на високо качество на услугите си, откриваме ново свободно работно място за позицията „Лабораторен експерт – маркетинг и продажби“.

Обявената позиция е в Лабораторния Изпитвателен Комплекс (ЛИК) на компанията. В ЛИК се извършва постоянен мониторинг на показателите за качество на питейната, повърхностната, подземната и отпадъчната вода, както и на утайките. ЛИК работи с най-съвременната техника и апаратура за анализ на води и утайки (ICP-OES, газов хроматограф, GC-MS/MS, TOC анализатор), както и с класически методи за анализ.

Лабораторията е носител на сертификати и отличия за участия в международни изпитвания за пригодност и доказване на компетентност.

Основно функции и отговорности:

 • Предлага лабораторни услуги на клиенти;
 • Анализира пазара на лабораторни услуги на локално, регионално и национално ниво;
 • Проучва, осъществява връзка и посещава на място потенциални клиенти с основен интерес към лабораторни анализи;
 • Осъществява контакт с вътрешни отдели на Дружеството по отношение на предлагани лабораторни услуги;
 • Изготвя техническо задание при участия в тръжни процедури за лабораторни услуги;
 • Разработва процедури, планове, презентации и информационни материали за лабораторните услуги;
 • Анонсира и презентира чрез различни канали лабораторните услуги;
 • Извършва статистически  анализ (бизнес анализ, SWOT анализ) на платените услуги и дава произхождащи от него предложения за подобряване и разширяване на услугите;
 • Работи с информационна система за лабораторен мениджмънт.

Изисквания към кандидатите:

 • Завършено висше образование в областта на Химия, Екология, Биотехнология, Инженерна химия;
 • Активен шофьор с шофьорска книжка, минимум категория В;
 • Добре развити комуникативни умения;
 • Отлични презентационни умения;
 • Познания в областта на продажбите;
 • Ползване на технически английски.

Предимства:

 • Опит на същата или подобна позиция в учреждение, свързано с лабораторни или клинични изследвания;
 • Професионален пит в продажбите на лабораторни продукти.

За да кандидатствате, моля, изпратете актуална автобиография.

Само с одобрените по документи кандидати ще бъде осъществена връзка.

Всички предоставени лични данни ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор и ще се разглеждат при строга конфиденциалност.

Форма за кандидатстване

Въведете телефонния си номер след нулата

Образование
Сфера на професионални интереси

(Моля, изберете до 3 от посочените професионални интереси)

Полетата маркирани със звездичка (*) са задължителни.