Координатор "Контролна зала – водопроводна мрежа"

MSS23

„Софийска вода” АД осигурява услугите по водоснабдяване, канализация и пречистване на води в Столична община. Компанията е най-големият ВиК оператор на територията на България и първият с екологичен сертификат ЕМАS.

 Като част от групата на Веолия, ние от „Софийска вода“ се стремим да предоставяме иновативни и устойчиви решения и да бъдем еталон за екологична трансформация, която е в основата на Целта на Веолия.

С цел поддържане на високо качество на услугите ни, обявяваме свободна позиция в отдел Контролен център за длъжността: Координатор "Контролна зала – водопроводна мрежа"

Функции и отговорности:

 • Отговаря за приемане и обработка на сигнали, постъпващи от Телефонен център, Информационен център, оперативните сигнали, сигнали от общински служби и др.;
 • Разпределя сигналите и изготвя графици за работа по водопроводната мрежа;
 • Възлага необходимите дейности на вътрешни отдели и фирми подизпълнители;
 • Следи за навременно изпълнение на дейностите и при необходимост изисква информация от отговорните длъжностни лица във връзка с текущия статус на сигналите;
 • Подпомага териториалните инспектори при приоритизиране на работата за текущ период, включително определяне на най-ефективен маршрут за посещение на адреси;
 • Подпомага екипи на терен чрез предоставяне на информация и схеми от ГИС.

 

Изисквания към кандидата:

 

 • Завършено висше техническо или средно специално образование;
 • Отлично владеене на Microsoft Office;
 • Опит при работа с база данни;
 • Отлични комуникативни умения;
 • Способност за работа в динамична среда;
 • Способност за ефективна организация на времето.

 

За да кандидатствате, моля, изпратете актуална автобиография, посочвайки референтния номер на позицията.

Само с одобрените по документи кандидати ще бъде осъществена връзка.

Всички предоставени лични данни ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор и ще се разглеждат при строга конфиденциалност.

Форма за кандидатстване

Въведете телефонния си номер след нулата

Образование
Сфера на професионални интереси

(Моля, изберете до 3 от посочените професионални интереси)

Полетата маркирани със звездичка (*) са задължителни.