Главен експерт „БЗР и контрол на договори за ВиК материали“

CH&SE24

"Софийска вода” АД осигурява услугите по водоснабдяване, канализация и пречистване на води в Столична община. Компанията е най-големият ВиК оператор на територията на България и първият с екологичен сертификат ЕМАS.

Като част от групата на Веолия, ние от „Софийска вода“ се стремим да предоставяме иновативни и устойчиви решения и да бъдем еталон за екологична трансформация, която е в основата на Целта на Веолия.

С цел развиване и поддържане на високо качество на услугите си, обявяваме свободно работно място към отдел "Контролен център" в звено "Аварии и поддръжка" за позицията Главен експерт „БЗР и контрол на договори за ВиК материали“.


Функции и отговорности:

 • Организира и координира дейности по осигуряване на безопасност и здраве при работа (БЗР) и околната среда;
 • Осъществява функциите на контролиращ служител по изпълнението на договорите за доставка на материали за ВиК мрежи спрямо ЗОП и вътрешни правила;
 • Инструктира, обучава, консултира и подпомага служителите по осигуряване на БЗР и спазването на нормите по околната среда в отдела;
 • Предлага мерки за осигуряване на БЗР, пожарна безопасност (ПБ) и опазване на околната среда;
 • Ежедневно контролира спазването на норми, изисквания и правила по БЗР, ПБ и опазване на околната среда;
 • Провежда всички инструктажи по БЗР и околна среда;
 • Извършва одит и подобрения на процедури, правила и практики, свързани с работата на отдела;
 • Участва в идентифицирането на опасностите, оценката и управлението на рискове по БЗР. 

Изисквания към кандидата:

 • Средно специално или висше техническо образование;
 • Опит в областта на БЗР;
 • Много добро познаване на нормативната уредба по БЗР;
 • Активен шофьор със СУМПС кат. В;
 • Способност за работа с MS Office (Excel, Word, Power Point);
 • Аналитични умения и високо ниво на наблюдателност;
 • Отлични комуникативни умения и способност за работа в екип;
 • Умения за поставяне на приоритети.


За да кандидатствате, моля, изпратете актуална автобиография, посочвайки референтния номер на позицията.

Само с одобрените по документи кандидати ще бъде осъществена връзка.

Всички предоставени лични данни ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор и ще се разглеждат при строга конфиденциалност.

Форма за кандидатстване

Въведете телефонния си номер след нулата

Образование
Сфера на професионални интереси

(Моля, изберете до 3 от посочените професионални интереси)

Полетата маркирани със звездичка (*) са задължителни.