С регистрацията в сайта на Софийска вода получавате възможности за: 

  • Лесен достъп само с email и парола до Вашите сметки и отчети 
  • Добавяне на няколко клиентски номера и лесно следене на консумацията за няколко имота 
  • Възможност да подавате самоотчет онлайн 
  • Филтрирана информация по Вашите регистрирани клиентски номера за графиците за отчитане от нашите инкасатори 
  • Автоматично идентифициране при задаване на въпроси на сайта
  • Възможност за отказ от получаване на хартиена фактура 
  • Възможност за получаване на електронна фактура
  • Получаване на известия за предстоящи спирания на водата чрез СМС