Трайно прекъсване/възстановяване на водоподаването

Водоподаването се прекъсва трайно от сградното водопроводно отклонение за имота. Това се налага в случаите, когато има повече от едно отклонение към имота; започва строителство на сграда, при която съществуващото отклонение няма да се използва; разрушава се стара сграда и други.

При необходимост или желание на клиента, по-късно водоподаването може да бъде възстановено. Необходимо условие е при изграждането на отклонението да са били спазени всички нормативни изисквания.

Прекъсването на водоподаването се изпълнява в рамките на 5 работни дни, а възстановяването - на 48 часа. И двете услуги се заявяват от собственика на имота. 

Цени
Услуга
* Ценa без ДДС в лева
* Ценa с ДДС в лева
Трайно прекъсване на отклонение по улица без настилка
782.00
938.40
Трайно прекъсване на отклонение по улица с настилка
955.00
1,146.00
Трайно възстановяване на отклонение по улица без настилка
1,240.00
1,488.00
Трайно възстановяване на отклонение по улица с настилка
1,562.00
1,874.40
Необходими документи

Заявление за трайно прекъсване/възстановяване;
Клиентски номер;
Документ за собственост и лична карта на заявителя.
 

Опции с възможност за заявка
Цени
Услуга
* Ценa без ДДС в лева
* Ценa с ДДС в лева
Трайно прекъсване на отклонение по улица без настилка
782.00
938.40
Трайно прекъсване на отклонение по улица с настилка
955.00
1,146.00
Трайно възстановяване на отклонение по улица без настилка
1,240.00
1,488.00
Трайно възстановяване на отклонение по улица с настилка
1,562.00
1,874.40