Трасиране на проводи по вътрешно-площадкова водопроводна мрежа

„Софийска вода” АД предлага услуга за локализиране на местоположението на метални проводи или проводи с вградена метална нишка във вътрешно-площадковата мрежа. Поддръжката на тази част от мрежата е ангажимент на собствениците на сградата/имота. С помощта на трасиращ апарат техническите екипи ще открият местоположението на Вашите проводи, попадащи във вътрешно-площадковата мрежа. Заявената услуга се извършва в рамките на 5 работни дни.


Какво трябва да знаете:

  •     Водопроводи, положени в тревни площи и наличието на подложен бетон затрудняват трасирането поради разсейване на шума;
  •     Неметални проводи не се трасират, освен в случаите, в които е пусната кобра или водопровода е с изградена метална нишка;
  •     Водопроводи, захранени от локални водоизточници с хидрофорни уредби или помпени станции не подлежат на локализация;
  •     Услугата не включва локализиране на проводи в затворени пространства и сгради;
  •     За прецизното трасиране на водопроводи е необходимо да бъдат предоставени планове на провода, налични арматури - кранове и пожарни хидранти.
Цени
Услуга
* Ценa без ДДС в лева
* Ценa с ДДС в лева
вътрешно-площадкова водопроводна мрежа /цена за един час работа/
116.30
139.56
за всеки следващ час работа
37.32
44.78
Необходими документи

Попълнено заявление;
Платена такса;
Име на клиента и телефон за връзка;
Точен адрес на имота, за който е заявена услугата.
 

Опции с възможност за заявка
Цени
Услуга
* Ценa без ДДС в лева
* Ценa с ДДС в лева
вътрешно-площадкова водопроводна мрежа /цена за един час работа/
116.30
139.56
за всеки следващ час работа
37.32
44.78