Отстраняване на теч

Свържете се с нас, за да сигнализирате за възникнал теч на уличен водопровод или сградно водопроводно отклонение преди приходния водомер. Наш екип ще направи проверка и ще се погрижи за отстраняването му.

Течове след водомера са част от вътрешносградната инсталация и отстраняването им е ангажимент на собствениците на сградата (имота). 

Необходима информация
  • Място на теча - адрес или описание на мястото;
  • Име и телефон за връзка с клиента, подал сигнала.
     
Опции с възможност за заявка