Откриване на скрити течове

„Софийска вода” АД предлага услуга за откриване на скрити течове по вътрешно-площадкова водопроводна мрежа, която не се поддържа от „Софийска вода”АД. Технически екип локализира местоположението на теча с помощта на акустична апаратура. Заявената услуга се извършва в рамките на 5 работни дни.

Какво трябва да знаете:

  •     Водопроводи, положени в тревни площи и наличието на подложен бетон затрудняват откриването на скрити течове поради разсейване на шума;
  •     Водопроводи, захранени от локални водоизточници с хидрофорни уредби или помпени станции не подлежат на локализиране на скрит теч;
  •     Услугата не включва откриване на течове в затворени пространства и сгради;
  •     За прецизното локализиране на течове е необходимо да бъдат предоставени планове на водопроводи, налични арматури - кранове и пожарни хидранти.
     
Необходими документи
  •     Попълнено заявление;
  •     Платена такса;
  •     Име на клиента и телефон за връзка;
  •     Точен адрес на имота, за който е заявена услугата.
Опции с възможност за заявка