Тестване на водомери

"Софийска вода" предлага комплексна услуга за тестване на индивидуални водомери. Техническият екип ще Ви посети в удобни за Вас ден и час, а информацията за водомерите автоматично ще бъде отразена по личната Ви сметка. Тестовете се извършват от оправомощени лаборатории и клиентите получават Свидетелство за изправност на водомера, съответно „годен” или „негоден”. 

Услугата включва: 
демонтаж на водомер от водопроводната инсталация; 
лабораторна проверка за годност на водомера; 
монтаж и пломбиране на водомера. (в случай, че водомерът след проверката е годен).

* Гаранционният срок на монтажа на водомер е 1 месец. След този срок отстраняването на теч е платена услуга.

Цени
Услуга
* Ценa без ДДС в лева
* Ценa с ДДС в лева
Отстраняване на теч след монтаж на водомер
20.00
24.00
Отстраняване на теч след монтаж на водомер от други изпълнители
40.00
48.00
Доплащане за монтаж и пломбиране на водомер при резултат „годен"
18.00
21.60
Цена за тестване на 1 водомер
29.00
34.80
Необходима информация

Точен адрес;
Телефон за връзка; 
Брой на водомерите за тестване;
Ако имате клиентски номер в Софийска вода.

Опции с възможност за заявка
Цени
Услуга
* Ценa без ДДС в лева
* Ценa с ДДС в лева
Отстраняване на теч след монтаж на водомер
20.00
24.00
Отстраняване на теч след монтаж на водомер от други изпълнители
40.00
48.00
Доплащане за монтаж и пломбиране на водомер при резултат „годен"
18.00
21.60
Цена за тестване на 1 водомер
29.00
34.80