Подаване на самоотчети

Сами можете да предоставите показанията на водомерите си, в случай че нямате възможност да осигурите достъп на проверителите, които отчитат водомерите във Вашия имот.
За да бъдат въведени самоотчетите в системата за фактуриране, необходимо е в рамките на два работни дни след обявената дата на посещение на проверителя (инкасатор) да подадете показанията си. По този начин данните ще обхващат едномесечен период.

Вижте как се подава самоотчет.

Самоотчет можете да подаде и от нашия уеб сайт, ако направите регистрация в "Софийска вода". От Вашия профил също така можете лесно да проверявате графика с обявени дати за отчитане и да подавате показания съобразно с него. Самоотчети през уеб сайта може да подавате всеки месец в съответните от графика дни.

Необходимо е поне веднъж годишно да се осигури достъп на проверотел на водомери за отчет на уредите, според законовите разпоредби.

Необходима информация

За подаване на самоотчет е необходимо да се предоставят:
• Клиентски номер;
• Телефон за връзка с клиента, подал самоотчета;
• Показания на всички водомери в имота (в кубически метри) и номера водомери.

Опции с възможност за заявка