Подаване на самоотчети

Сами можете да предоставите показанията на водомерите си, в случай че нямате възможност да осигурите достъп на проверителите, които отчитат водомерите във Вашия имот.
За да бъдат въведени самоотчетите в системата за фактуриране, необходимо е в рамките на два работни дни след обявената дата на посещение на проверителя (инкасатор) да подадете показанията си.

Вижте как се подава самоотчет.

Самоотчет можете да подаде и от нашия уеб сайт, ако направите регистрация в "Софийска вода". От Вашия профил също така можете лесно да проверявате графика с обявени дати за отчитане и да подавате показания съобразно с него. Самоотчети през уеб сайта може да подавате всеки месец в съответните от графика дни.

Необходима информация

За подаване на самоотчет е необходимо да подготвите:
• Клиентски номер;
• Телефон за връзка с клиента, подал самоотчета;
• Показания на всички водомери в имота (в кубически метри) и номера водомери.

Опции с възможност за заявка