Пломбиране на водомери

Индивидуалните водомери, монтирани на водопроводните инсталации в сградите, е необходимо да бъдат пломбирани с пластмасова пломба.

Пластмасовата пломба се поставя на входящата връзка на водомера с вътрешната инсталация. Тя гарантира правилното използване на уреда и отчитане на потреблението на вода по показанията на водомера. „Софийска вода” АД поставя пломбата след заявка от клиента, в уговорен с него ден и час. Услугата се изпълнява, само ако водомерите отговарят на необходимите нормативни, технически и метрологични изисквания

 

Цени
Услуга
* Ценa без ДДС в лева
* Ценa с ДДС в лева
Пломбиране на индивидуален водомер
8.00
9.60
Необходима информация

При заявяване на услугата е необходимо да се представят:

  • Клиентски номер (при сгради етажна собственост - в които етажи или части от етажи принадлежат на различни собственици - без открити индивидуални партиди, е необходим клиентския номер на партидата на общия водомер);
  • Точен адрес на имота;
  • Телефон за връзка с клиента, заявил услугата.
Опции с възможност за заявка
Цени
Услуга
* Ценa без ДДС в лева
* Ценa с ДДС в лева
Пломбиране на индивидуален водомер
8.00
9.60