Монтаж на индивидуални водомери, собственост на клиента

"Софийска вода" АД предлага услуга за подмяна на индивидуални водомери собственост на клиента. Ако вече сте си закупили водомер и искате да бъде монтиран на мястото на стария, нашите специалисти ще Ви посетят в предварително уговорен с Вас ден и час. За всички заявили услугата, предлагаме и подмяна на спирателен кран, в случаите, когато това е необходимо. Информацията за водомерите ще бъде отразена по личната Ви сметка в рамките на 10 дни. 

Услугата монтаж на индивидуални водомери, собственост на клиента включва: 
•Демонтаж на стар водомер; 
•Монтаж на нов водомер, закупен от клиента; 
•Пломбиране с пластмасова пломба. 

Според последните изменения (ДВ, бр. 21 от 2021 г., в сила от 12.03.2021г.) в Закона за енергетиката, задължително при монтиране на нови средства по ал. 1 на чл. 140 (вкл. индивидуалните водомери за топла вода на всички отклонения от сградната инсталация за горещо водоснабдяване към имотите на клиентите по т. 3 на ал. 1 от чл. 140), същите трябва да са с дистанционно отчитане. При желание, към закупените вече от клиента водомери за студена вода може допълнително да бъде поставен дистанционен модул. 
Подробна информация за моделите измервателни уреди, на които има техническата възможност да се добави дистанционен модул можете да намерите на „Монтаж на водомери с дистанционно отчитане“.

Допълнително Ви предлагаме: 
•Консултация с ВиК специалисти; 
•Гаранция за качеството на монтажа; 
•Опростена административна процедура при узаконяване на водомера; 
•Извършване на услугата в удобно за Вас време. 

Услугата не включва монтаж на водомер закупен от клиента, на инсталации, където до момента не е имало измервателен уред. В тези случаи може да се възползвате от услугата –Доставка, монтаж и пломбиране на водомери, Тарифа за клиенти без монтирани водомери.

* Гаранционният срок на монтажа на водомер е 1 месец. След този срок отстраняването на теч е платена услуга.
 

Цени
Услуга
* Ценa без ДДС в лева
* Ценa с ДДС в лева
Монтаж на водомери, собственост на клиента (с включена пломба)
39.00
46.80
Отстраняване на теч след монтаж на водомер
30.50
36.60
Подмяна на спирателен кран (с включена пломба)
47.50
57.00
Необходима информация
  • Клиентски номер (при сгради етажна собственост, в които етажи или части от етажи принадлежат на различни собственици, които нямат открити индивидуални партиди, е необходим клиентският номер на партидата на общия водомер);
  • Година на последна метрологична проверка на водомера, който предстои да бъде монтиран (Срокът на валидност на първоначалната метрологична проверка на нови водомери, които не са монтирани на инсталацията е до края на календарната година, следваща годината на проверката.);
  • Точен адрес на имота;
  • Телефон за връзка с клиента, заявил услугата. 
Опции с възможност за заявка
Цени
Услуга
* Ценa без ДДС в лева
* Ценa с ДДС в лева
Монтаж на водомери, собственост на клиента (с включена пломба)
39.00
46.80
Отстраняване на теч след монтаж на водомер
30.50
36.60
Подмяна на спирателен кран (с включена пломба)
47.50
57.00