Комисия за висок процент общо потребление

„Софийска вода” АД следи фактурираните количества вода във всяка сграда и когато е налице голяма разлика между консумацията, отчетена по приходния (общия) водомер, и сбора от индивидуалната консумация на всички обособени имоти, ние Ви информираме за това. 

Ако във Вашия блок (етажна собственост) има над 20% разлика между отчетеното по приходния и по индивидуалните водомери, а се затруднявате да откриете причината за това, упълномощен представител на етажната собственост може да заяви създаване на комисия за установяване на причините за тази разлика. 

Допълнителна информация можете да получите в нашите центрове за обслужване на клиенти или Телефонния ни център на номер 0800 121 21. 

Необходима информация

• Клиентски номер; 
• Попълнено споразумение за съставяне на комисия.

Опции с възможност за заявка