Доставка, монтаж и пломбиране на водомери

"Софийска вода" предлага комплексна услуга за доставка, монтаж и пломбиране на индивидуални водомери. Нашите специалисти ще ви консултират и гарантират качеството на монтажа и използваните материали. Техническият екип ще Ви посети в удобни за вас ден и час, а информацията за водомерите автоматично ще бъде отразена по личната Ви сметка. 

Изберете подходящия за Вас вариант на услугата:

 • Подмяна на водомер – подходящ, когато водомерният възел има работещ спирателен кран, възвратна клапа и филтър. 
 • Подмяна на водомер и спирателен кран – подходящ е в случай, че водомерите са стари, повредени или с липсващи части. 
 • Монтаж на водомер в жилища без измервателни уреди – поставяне и пломбиране на измервателни уреди в имоти (апартаменти), които не разполагат с индивидуални водомери.
   
Цени
Услуга
* Ценa без ДДС в лева
* Ценa с ДДС в лева
Отстраняване на теч след монтаж на водомер
30.50
36.60
Отстраняване на теч след монтаж на водомер от други изпълнители
47.50
57.00
Подмяна на 1 водомер
60.00
72.00
Подмяна на водомер и спирателен кран
96.00
115.20
Тарифа за клиенти без монтирани водомери
106.00
127.20
Необходима информация

Запитвания за услугата можете да направите и на vodomeri@sofiyskavoda.bg 

Необходимо е да разполагате с информация за:
Клиентски номер на индивидуална сметка в Софийска вода /ако имате такъв/; 
Точен адрес ; 
Телефон за връзка ; 
Брой на водомерите за монтаж; 
Информация за спирателните кранове.

Предимствата за вас:

 • Консултация със специалисти; 
 • Гаранция за качеството на монтажа; 
 • Гаранция за водомера; 
 • Опростена административна процедура при узаконяване на водомера;
 • Точно измерване на консумираната вода; 
 • Монтаж в удобно за вас време; 
 • ”Софийска вода АД е единствената компания, която предлага услугата монтаж на индивидуални водомери придружена със Застраховка Обща гражданска отговорност. В случай че монтажът на водомери причини имуществени вреди, клиентите ще бъдат обезщетени по надлежния законов ред”. Гаранционният срок на монтажа на водомер е 1 месец. След този срок отстраняването на теч е платена услуга.
Опции с възможност за заявка
Цени
Услуга
* Ценa без ДДС в лева
* Ценa с ДДС в лева
Отстраняване на теч след монтаж на водомер
30.50
36.60
Отстраняване на теч след монтаж на водомер от други изпълнители
47.50
57.00
Подмяна на 1 водомер
60.00
72.00
Подмяна на водомер и спирателен кран
96.00
115.20
Тарифа за клиенти без монтирани водомери
106.00
127.20