Становище за план - схеми на ВиК мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура, изготвени към Подробни устройствени планове (във връзка с чл. 108 (2) на ЗУТ)

“Софийска вода” предлага технически услуги за издаване на становища, изходни данни, съгласуване на проекти и други.

Цени
Услуга
* Ценa без ДДС в лева
* Ценa с ДДС в лева
Обикновена (до 20 работни дни)
427.63
513.16
Ускорена (до 14 работни дни)
610.90
733.08
Необходими документи
  • Попълнено заявление;
  • План – схеми ВиК – 2 екземпляра;
  • Електронно копие на разработката.
Опции с възможност за заявка
Цени
Услуга
* Ценa без ДДС в лева
* Ценa с ДДС в лева
Обикновена (до 20 работни дни)
427.63
513.16
Ускорена (до 14 работни дни)
610.90
733.08