Издаване на становище за вътрешно преустройство по отношение на повече от 1 сградно водопроводно и/или канализационно отклонение

При заявяване на становище за вътрешни преустройства по отношение на повече от 1 сградно водопроводни и/или канализационно отклонение, цената за всяко следващо отклонение се формира като към стойността за 1 водопроводно и 1 канализационно отклонение се добавят посочените цени. 

Цени
Услуга
* Ценa без ДДС в лева
* Ценa с ДДС в лева
Обикновена (до 20 работни дни)
69.00
82.80
Бърза (до 10 работни дни)
137.00
164.40
Експресна (до 5 работни дни)
274.00
328.80
Необходими документи

За преустройство или смяна (определяне) на предназначението на помещение в съществуваща сграда: 

  • Документ за собственост или договор за наем – предоставя се за справка;
  • Работен проект – част ВиК.

За пристройки и надстройки на сгради, допълващо застрояване, нови сгради и др. в имоти:

  • Документ за собственост – предоставя се за справка;
  • Работен проект – част ВиК;
  • Копие от издадени от "Софийска вода" АД изходни данни;
  • Други документи, изрично посочени от дружеството, при необходимост.
Опции с възможност за заявка
Цени
Услуга
* Ценa без ДДС в лева
* Ценa с ДДС в лева
Обикновена (до 20 работни дни)
69.00
82.80
Бърза (до 10 работни дни)
137.00
164.40
Експресна (до 5 работни дни)
274.00
328.80