Издаване на становище за идеен проект за територия или прединвестиционно проучване

“Софийска вода” предлага технически услуги за издаване на становища, изходни данни, съгласуване на проекти и други.

Цени
Услуга
* Ценa без ДДС в лева
* Ценa с ДДС в лева
Обикновена (до 20 работни дни)
547.53
657.04
Ускорена (до 14 работни дни)
782.19
938.63
Необходими документи
  • Попълнено заявление;
  • Идеен проект / Прединвестиционно проучване – 2 екземпляра;
  • Други документи: електронно копие на разработката.
Опции с възможност за заявка
Цени
Услуга
* Ценa без ДДС в лева
* Ценa с ДДС в лева
Обикновена (до 20 работни дни)
547.53
657.04
Ускорена (до 14 работни дни)
782.19
938.63