Издаване на становище от общ характер

“Софийска вода” предлага технически услуги за издаване на становища, изходни данни, съгласуване на проекти и други. Становища за частни случаи, в които предложените разработки не попадат в горните две категории, но третират ВиК мрежата.

Цени
Услуга
* Ценa без ДДС в лева
* Ценa с ДДС в лева
Обикновена (до 20 работни дни)
159.26
191.11
Ускорена (до 14 работни дни)
227.51
273.01
Необходими документи
  • Попълнено заявление;
  • Проектна разработка - 2 екземпляра;
  • Електронно копие на разработката.
Опции с възможност за заявка
Цени
Услуга
* Ценa без ДДС в лева
* Ценa с ДДС в лева
Обикновена (до 20 работни дни)
159.26
191.11
Ускорена (до 14 работни дни)
227.51
273.01