Издаване на становище от общ характер

“Софийска вода” предлага технически услуги за издаване на становища, изходни данни, съгласуване на проекти и други. Становища за частни случаи, в които предложените разработки не попадат в горните две категории, но третират ВиК мрежата.

Цени
Услуга
* Ценa без ДДС в лева
* Ценa с ДДС в лева
Обикновена (до 20 работни дни)
99.00
118.80
Ускорена (до 10 работни дни)
198.00
237.60
Необходими документи
Опции с възможност за заявка
Цени
Услуга
* Ценa без ДДС в лева
* Ценa с ДДС в лева
Обикновена (до 20 работни дни)
99.00
118.80
Ускорена (до 10 работни дни)
198.00
237.60