Промяна на броя ползватели на вода

Клиентите, чието потребление не се отчита по показанията на индивидуални водомери, а консумират и заплащат студена вода на база, трябва своевременно да ни информират при промяна на броя ползвателите на вода (брой живущи) в имота.

В сгради - етажна собственост (в които етажи или части от етажи принадлежат на различни собственици) верността на данните, представени в заявлението за услугата, се удостоверяват с подпис както на заявителя, така и на управителя на етажната собственост.

Повече информация можете да получите на Телефонния ни център на номер 0800 121 21.

 

Необходима информация

Клиентски номер;
Попълнено заявление

Опции с възможност за заявка