Издаване на дубликат на фактура

Издаването на дубликат на фактура може да се заяви от титуляря на партидата или от упълномощено от него лице. Издаването на дубликат на фактура е безплатна услуга до 30 дни от датата на издаването й. 

Цени
Услуга
* Ценa без ДДС в лева
* Ценa с ДДС в лева
Издаване на дубликат за фактура след 30 дневен срок от издаването й
7.30
8.76
Необходими документи
  • Клиентски номер за имота;
  • Номер на фактурата, за която е необходимо издаване на дубликат;
  • Лична карта на титуляря или упълномощено лице;
  • Пълномощно, в случаите, в които молбата не се подава от титуляря.
Опции с възможност за заявка
Цени
Услуга
* Ценa без ДДС в лева
* Ценa с ДДС в лева
Издаване на дубликат за фактура след 30 дневен срок от издаването й
7.30
8.76