Съгласуване на проекти за отводняване на пътни платна

“Софийска вода” предлага технически услуги за издаване на становища, изходни данни, съгласуване на проекти и други.

Цени
Услуга
* Ценa без ДДС в лева
* Ценa с ДДС в лева
Дължина на отводняваното трасе до 100 м. Обикновена (до 20 работни дни)
168.76
202.51
Дължина на отводняваното трасе до 100 м. Ускорена (до 14 работни дни)
241.09
289.31
Дължина на отводняваното трасе над 100 м за всеки следващи 100 м. Обикновена (до 20 работни дни)
103.56
124.27
Дължина на отводняваното трасе над 100 м за всеки следващи 100 м. Ускорена (до 14 работни дни)
147.94
177.53
Необходими документи
  • Попълнено заявление;
  • Работен проект (2 екземпляра) - съгласно гл.ХІІ от Наредба №4/2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;
  • Други документи: копия от съгласувано проектно трасе с дружества експлоатиращи подземни проводи.

 

Опции с възможност за заявка
Цени
Услуга
* Ценa без ДДС в лева
* Ценa с ДДС в лева
Дължина на отводняваното трасе до 100 м. Обикновена (до 20 работни дни)
168.76
202.51
Дължина на отводняваното трасе до 100 м. Ускорена (до 14 работни дни)
241.09
289.31
Дължина на отводняваното трасе над 100 м за всеки следващи 100 м. Обикновена (до 20 работни дни)
103.56
124.27
Дължина на отводняваното трасе над 100 м за всеки следващи 100 м. Ускорена (до 14 работни дни)
147.94
177.53