Съгласуване на проект за съоръжения на техническата инфраструктура – сградни отклонения на кабелни трасета: електрически, телефонни, оптични и др., топлофикация и газификация

“Софийска вода” предлага технически услуги за издаване на становища, изходни данни, съгласуване на проекти и други. 

 

Цени
Услуга
* Ценa без ДДС в лева
* Ценa с ДДС в лева
Трасета с дължина до 100 м. Обикновена (до 20 работни дни)
83.12
99.74
Трасета с дължина до 100 м. Ускорена (до 14 работни дни)
118.74
142.49
Трасета с дължина от 101 м до 500 м. Обикновена (до 20 работни дни)
106.12
127.34
Трасета с дължина от 101 м до 500 м. Ускорена (до 14 работни дни)
151.60
181.92
Трасета с дължина над 500 м. за всеки следващи 500 м. Обикновена (до 20 работни дни)
75.97
91.16
Трасета с дължина над 500 м. за всеки следващи 500 м. Ускорена (до 14 работни дни)
108.53
130.24
Необходими документи
  • Попълнено заявление;
  • Инвестиционен проект - 1 бр.
  • Входящ номер на внесени за съгласуване със "Софийска вода" инвестиционни проекти, попадащи в обхвата внесения за съгласуване проект. 
Опции с възможност за заявка
Цени
Услуга
* Ценa без ДДС в лева
* Ценa с ДДС в лева
Трасета с дължина до 100 м. Обикновена (до 20 работни дни)
83.12
99.74
Трасета с дължина до 100 м. Ускорена (до 14 работни дни)
118.74
142.49
Трасета с дължина от 101 м до 500 м. Обикновена (до 20 работни дни)
106.12
127.34
Трасета с дължина от 101 м до 500 м. Ускорена (до 14 работни дни)
151.60
181.92
Трасета с дължина над 500 м. за всеки следващи 500 м. Обикновена (до 20 работни дни)
75.97
91.16
Трасета с дължина над 500 м. за всеки следващи 500 м. Ускорена (до 14 работни дни)
108.53
130.24