Проектиране на сградни ВиК отклонения

"Софийска вода" предлага услуга за изготвяне на проекти за сградни водопроводни и канализационни отклонения заедно с необходимите към тях проектни части.

Ценоразпис
 
Видове услуги:

Изготвяне на проекти:
• Проект за сградни водопроводни отклонения (СВО);
• Проект за сградно канализационно отклонение (СКО);
• Проект по част Пътна и възстановяване на настилки и временна организация и на движението (ВОБД).

Съгласуване на изготвените проекти по инстанции
• Размножаване и окомплектоване на изготвената проектна документация;
• Съгласуване на проектната документацията в съответните експлоатационни дружества и инстанции:
- “Софийска вода” АД;
- “Vivacom“ – „БТК - Експлоатация” АД;
- “Улично осветление” ЕАД/„Етралукс“ АД/ Консорциум „Сиберия – Техно Лайтнинг“ ДЗЗД;
- “Топлофикация София” ЕАД;
- "Електроразпределителни мрежи Запад“ АД;
- Столична община, Дирекция „Управление и анализ на трафика“;
- Отдел „Пътна Полиция” (ОПП) – СДВР;
- „Трансенерго и РП” ЕООД (при наличие на електротранспорт);
- „Център за градска мобилност“ ЕООД (при наличие на масов градски транспорт).
• Проследяване на процеса на съгласуване с цел спазване на определените срокове;
• Взимане от инстанциите на съгласувания проект;
• Окомплектоване.

Необходими документи
 • Актуална скица на имота;
 • Актуални изходни данни от “Софийска вода” АД (важат една година);
 • Условия за присъединяване;
 • Работен проект на сградната ВиК инсталация и площадкови ВиК мрежи (при наличие на такива), изготвени съгласно гл.ХІІ от Наредба №4/2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;
 • Вертикална планировка на имота, при наличие;
 • Документ за въвеждане в експлоатация/билет за узаконяване или удостоверение от съответната районна администрация на СО за степен на завършеност на строеж - за съществуваща сграда;
 • Документ издаден от съответната района администрация, удостоверяващ разрешение/съгласие за отводняване чрез изгребна яма и указано местоположение (съгласувана актуална скица на имота с нанесено на нея място на изгребна яма), в случаи че пред лицето на имота няма канализация, експлоатирана от „Софийска вода”;
 • В случай на преминаване през чужд имот - нотариално заверен договор между собствениците (по чл. 193 от ЗУТ), вписан в имотния регистър като тежест и на двата имота или вписана Заповед за право на прокарване на ВиК отклонения в хипонезата на преминаване през общински имот;
 • Геодезическо заснемане (при наличие) - dwg формат;
 • Изходни данни от експлоатационните дружества (при наличие).

Забележка: Предоставят се копия на документите.

Необходимите документи могат да бъдат изпратени на имейл или предоставени на място в офиса на "Софийска вода" АД, бул. "Цар Борис" III 159 (препоръчително е да се посочи телефон и лице за контакт). След преглед на документите ще изготвим и предоставим оферта, в случай че информацията е с достатъчен обхват за направа на ценово предложение. При необходимост от предоставяне на допълнителна информация, ще се свържем с Вас за уточнение или за уговаряне на среща.

След одобрение на офертата се подписва договор за проектиране.

Допълнителна информация за услугата може да получите на безплатен телефон 0800 121 21.

Опции с възможност за заявка
 • На телефон: 02 812 24 53

 • на имейл адрес proektirane@sofiyskavoda.bg

 • Отдел „Проектиране“ извършва срещи с клиенти в офиса на бул. "Цар Борис" III 159 след предварителна уговорка. Консултации по телефон и на място в офиса на дружеството всеки вторник и четвъртък от 8:30 до 16:00 часа.