Анализи на води от плувни басейни

Лабораторен изпитвателен комплекс (ЛИК) към „Софийска вода“ е високотехнологична лаборатория, която разполага с екип от опитни и високо квалифицирани специалисти и предлага широк спектър от екологични анализи. Лабораторията на „Софийска вода“ е акредитирана по БДС EN ISO/IEC 17025 и притежава сертификат Рег. № 50ЛИ/13.10.2022 г., издаден от Българска служба за акредитация. Микробиологичната лаборатория за питейни води е конструирана и работи в съответствие с Eurachem Guide, Second Edition 2013, Accreditation for Microbiological Laboratories. Специализираната лаборатория за сензорен анализ на води е конструирана в изпълнение на изискванията на ЕА 4/09 G.

Освен задължителния мониторинг на питейната вода за нашите клиенти, при заявка, лабораторията може да прави и допълнителни анализи. Това са услуги, които се извършват срещу заплащане.

При вземане на пробите от служител на "Софийска вода", клиентът заплаща и цената за пробовземане и транспорт. Лабораторията предлага транспорт във и извън района на София. Транспортът се осъществява със специализирани автомобили, оборудвани с хладилни съоръжения.

Ценоразпис на услугите

Анализите на проби от плувни басейни включват: всички показатели, които са описани в Инструкция № 34 за хигиената на спортните обекти и екипировка (изм. ДВ. бр.25 от 8 Март 2002г., в сила от 9.09.2003 г): 

  • Физични показатели: Цвят, мирис, суспендирани вещества, температура
  • Химични показатели: общ хлор и свободен хлор, активна реакция (рН), перманганатна окисляемост, амоняк, нитрити, желязо, манган, токсични вещества (като живак, арсен, хром, олово, кадмий и други елементи; йонни форми като фосфати, сулфати, флуориди и др.; органични замърсители като пестициди, въглеводороди и т.н.)
  • Микробиологични показатели: ешерихия коли, колиформи, микробно число, стафилококи, ентерококи, както и допълнителни показатели извън задължителните (Псевдомонас аеругеноза, Клостридиум перфрингенс, Легионела)

При възникнала необходимост и по желание на клиента, мониторингът  на води от плувни басейни може да бъде допълнен с още показатели от обхвата на акредитация на ЛИК.

Срокът за изпълнението на услугите и издаване на протокол е 15 календарни дни от датата на постъпване на пробата в Лабораторен изпитвателен комплекс.

Пробовземането може да се извърши самостоятелно като е необходимо да спазят основните изисквания за представителност на пробата. Пробата се взема в стерилна стъклена (или пластмасова) банка. Обемът на пробата е според броя и вида на методите за анализ, но не по-малко от 500 ml. За деактивиране на остатъчния хлор във водата, в съда преди стерилизация се добавя неутрализатор ( 0,5 ml от 10% р-р на натриев тиосулфат). Проби от всички видове плувни басейни се вземат на дълбочина от 20 до 30 cm под повърхността от двете срещуположни страни на басейна по неговата дължина, от които може да се направи композитна проба.

В случай, че се колебаете какви анализи да заявите, може да използвате предложената от нас пакетна услуга.

Списък на предлагани услуги от ЛИК

Необходими докиументи

След подаване на заявление и заплащане на заявената услуга, служител от Лабораторен изпитвателен комплекс ще се свърже с Вас за уточнение на удобно време за пробовземане.

Опции с възможност за заявка
  • Можете да заявите услугата на електронен адрес LAB@sofiyskavoda.bg

  • На безплатен телефон 0800 121 21

  • Приемане на проби - В Център за обслужване на клиенти в жк "Младост" 4, Бизнес парк София, сгр. 4, до бариерата от 8:00 до 13:00 часа всеки работен ден.