Анализи на проби от питейни, повърхностни, подземни, трапезни, изворни и минерални

Лабораторен изпитвателен комплекс (ЛИК) към „Софийска вода“ е високотехнологична лаборатория, която разполага с екип от опитни и високо квалифицирани специалисти и предлага широк спектър от екологични анализи. Лабораторията на „Софийска вода“ е акредитирана по БДС EN ISO/IEC 17025 и притежава сертификат Рег. № 50ЛИ/13.10.2022 г., издаден от Българска служба за акредитация. Микробиологичната лаборатория за питейни води е конструирана и работи в съответствие с Eurachem Guide, Second Edition 2013, Accreditation for Microbiological Laboratories. Специализираната лаборатория за сензорен анализ на води е конструирана в изпълнение на изискванията на ЕА 4/09 G.

Освен задължителния мониторинг на питейната вода за нашите клиенти, при заявка, лабораторията може да прави и допълнителни анализи. Това са услуги, които се извършват срещу заплащане.

При вземане на пробите от служител на "Софийска вода", клиентът заплаща и цената за пробовземане и транспорт. Лабораторията предлага транспорт във и извън района на София. Транспортът се осъществява със специализирани автомобили, оборудвани с хладилни съоръжения.

Ценоразпис на услугите

Анализите на питейните, повърхностните, подземните, трапезните, изворните и минералните води включват:

  • Микробиологични показатели;
  • Хидробиологични показатели;
  • Класически физикохимични показатели;
  • Органични замърсители (пестициди и др.);
  • Неорганични компоненти;
  • Химични елементи (тежки метали и др.);
  • Органолептични параметри.

Срокът за изпълнението на услугите и издаване на протокол е 15 календарни дни от датата на постъпване на пробата в Лабораторен изпитвателен комплекс.

Пробовземането може да се извърши самостоятелно като е необходимо да спазят основните изисквания за представителност на пробата.

В случай, че се колебаете какви анализи да заявите, може да използвате предложените от нас пакетни услуги.

Списък на предлагани услуги от ЛИК

Необходими документи

След подаване на заявление и заплащане на заявената услуга, служител от Лабораторен изпитвателен комплекс ще се свърже с Вас за уточнение на удобно време за пробовземане.

Опции с възможност за заявка
  • Можете да заявите услугата на електронен адрес LAB@sofiyskavoda.bg

  • На безплатен телефон 0800 121 21

  • Приемане на проби - В Център за обслужване на клиенти в жк "Младост" 4, Бизнес парк София, сгр. 4, до бариерата от 8:00 до 13:00 часа всеки работен ден.