Анализ на продукти, използвани при пречистването на води

Лабораторен изпитвателен комплекс (ЛИК) към „Софийска вода“ е високотехнологична лаборатория, която разполага с екип от опитни и високо квалифицирани специалисти и предлага широк спектър от екологични анализи. Лабораторията на „Софийска вода“ е акредитирана по БДС EN ISO/IEC 17025 и притежава сертификат Рег. № 50ЛИ/13.10.2022 г., издаден от Българска служба за акредитация. Микробиологичната лаборатория за питейни води е конструирана и работи в съответствие с Eurachem Guide, Second Edition 2013, Accreditation for Microbiological Laboratories. Специализираната лаборатория за сензорен анализ на води е конструирана в изпълнение на изискванията на ЕА 4/09 G.

Освен задължителния мониторинг на питейната вода за нашите клиенти, при заявка, лабораторията може да прави и допълнителни анализи. Това са услуги, които се извършват срещу заплащане. 

Ценоразпис за анализ на продукти, използвани при пречистването на води 

„Софийска вода“ АД използва белина за обеззаразяване на питейната вода и намаляване на риска от развитието на бактерии на свои обекти. Чрез определяне на активния хлор в белината, специализираната лаборатория контролира качеството на влагания продукт.

В пречистването на отпадъчните води се използва коагулант железен (III) хлорид. Неговата роля е свързана с отстраняване на фосфорната замърсеност в отпадъчните води, като се използва предимно през зимните месеци. За да бъде коагулацията ефективна, активното вещество железен (III) хлорид във флокуланта трябва да е между 38 и 42 %. Лабораторията ни контролира влагания продукт в процеса на пречистване като провежда анализ за определяне на процентното му съдържание.

Клиентът може да извърши пробовземането самостоятелно като е необходимо да спази основните изисквания за представителност на пробата.

Списък на предлагани услуги от ЛИК

Документи

След подаване на заявление и заплащане на заявената услуга, служител от Лабораторен изпитвателен комплекс ще се свърже с Вас за уточнение на удобно време за пробовземане.


 

 

Опции с възможност за заявка