Становище за въвеждане в експлоатация на сградни отклонения и участие Държавна приемателна комисия

“Софийска вода” предлага технически услуги за издаване на становища, изходни данни, съгласуване на проекти и други. Когато строежите са I, II, и III категория, те се приемат с Държавна приемателна комисия, за която освен със становище, „Софийска вода” участва и с представител в комисията.

Цената за издаване на дубликат на документа е 20% от цената на услугата.

Цени
Услуга
* Ценa без ДДС в лева
* Ценa с ДДС в лева
Обикновена (до 20 работни дни)
218.00
261.60
Ускорена (до 10 работни дни)
436.00
523.20
Необходима информация
  • Попълнено заявление
  • Копие от Договор за присъединяване, сключен със „Софийска вода” АД
  • Разрешение за строеж
  • Екзекутивен чертеж, изработен върху копие от съгласуван от „Софийска вода” АД работен проект за водопроводно отклонение
  • Екзекутивен чертеж, изработен върху копие от съгласуван от „Софийска вода” АД работен проект за канализационно отклонение 
  • Становище за правилно изградено водопроводно отклонение от ЕиПВ
  • Становище за правилно изградено канализационно отклонение от ЕиПК
  • Служебна бележка за платена такса вода по време на строителството.
  • Необходими документи за издаване на становище за въвеждане в експлоатация на сградни ВиК отклонения
Опции с възможност за заявка
Цени
Услуга
* Ценa без ДДС в лева
* Ценa с ДДС в лева
Обикновена (до 20 работни дни)
218.00
261.60
Ускорена (до 10 работни дни)
436.00
523.20