Заустване на отпадъчни води с цистерни

„Софийска вода“ АД разполага с капацитета и възможностите да отвежда и пречиства отпадъчни води доставени от клиента със специализирани транспортни средства (цистерни и други). Заустването в канализационната мрежа на „Софийска вода“ АД се осъществява въз основа на писмен договор. В него се определят условията и местата за заустване на отпадъчните води. 

Необходими документи
  • Резултати от акредитирана лаборатория за проведени анализи, за качеството на отпадъчните води, които ще се доставят, по показатели БПК5, ХПК, суспендирани вещества, рН;
  • Заявление за сключване на договор за отвеждане и пречистване на отпадъчни води доставени със специализирани транспортни средства (цистерни и други).
     
Опции с възможност за заявка