Подмяна на сградно канализационно отклонение

Услугата се заявява в случай на амортизация на съществуващо сградно канализационно отклонение или друга причина, която е необходимо да бъде описана в заявлението.

Срокът за отговор е 10 работни дни. Този срок включва видео заснемане и становище относно фактическото състояние на отклонението и информация за срока за изпълнение на услугата, ако операторът прецени, че искането е основателно.

Необходими документи

Попълнено заявление.

Опции с възможност за заявка