Почистване на канал

„Софийска вода” експлоатира и поддържа мрежата до първата ревизионна шахта, затова почистването на канали в участъка между първа ревизионна шахта и сградата е допълнителна платена услуга. Цените се прилагат и когато канализационните мрежи и сградни отклонения не са предадени за експлоатация на дружеството. Услугата почистване на канал може да се заявява и извършва както през седмицата, така и в почивни и празнични дни.
 

Цени
Услуга
* Ценa без ДДС в лева
* Ценa с ДДС в лева
при дължина на канала до 20 м
216.35
259.62
при дължина на канала от 20 м до 50 м
256.20
307.44
при дължина на канала над 50 м
296.05
355.26
Необходима информация
  • Клиентски номер;
  • Място на аварията - адрес или описание на мястото; 
  • Име и телефон за връзка с клиента, заявил услугата. 
Опции с възможност за заявка
Цени
Услуга
* Ценa без ДДС в лева
* Ценa с ДДС в лева
при дължина на канала до 20 м
216.35
259.62
при дължина на канала от 20 м до 50 м
256.20
307.44
при дължина на канала над 50 м
296.05
355.26