Изграждане на канализационно отклонение

Ако искате да се свържете към канализационната мрежа на града и вече имате разрешение за строеж, собственикът на имота може да заяви в „Софийска вода” изграждане на сградно канализационно отклонение.

Необходими документи
  • Попълнено заявление;
  • Проект за ВиК отклонение, съгласуван със: "Софийска вода", "ЧЕЗ България", "Улично осветление", "Топлофикация", "Газификация" и ПТТС, "Холдинг БДЖ" ЕАД, Агенция "Пътна инфраструктура", "Зелени системи" Столична община;
  • Сключен договор за присъединяване към ВиК мрежата (номер на договора);
  • Разрешение за строеж;
  • Чертеж на надлъжен профил на канализационното отклонение;
  • Съгласуван проект за Временна организация на движението (при Договори за присъединяване, сключени след 5.10.2010 г.).
     
Опции с възможност за заявка