Изчерпване на отпадъчни води от шахти

„Софийска вода” отговаря за уличната канализационна мрежа и поддържа само съоръжения – публична частна собственост, които са предадени на дружеството за експлоатация. Изчерпването на отпадъчни води от шахти е допълнителна платена услуга, приложима само за шахти с дълбочина до 6 метра. Услугата може да се заявява и извършва както през седмицата, така и в почивни и празнични дни.

Цени
Услуга
* Ценa без ДДС в лева
* Ценa с ДДС в лева
за час
216.35
259.62
Необходима информация
  • Място на шахтата - адрес или описание на мястото;
  • Име и телефон за връзка с клиента, заявил услугата. 
Опции с възможност за заявка
Цени
Услуга
* Ценa без ДДС в лева
* Ценa с ДДС в лева
за час
216.35
259.62