Пресъгласуване на работен проект

“Софийска вода” предлага технически услуги за издаване на становища, изходни данни, съгласуване на проекти и други. 

Пресъгласуване на работен проект поради изтекъл срок или последващо внасяне на проект за съгласуване поради отказ по технически причини. Цената за пресъгласуване на даден проект е 50% от цената за съответните услуги:

Опции с възможност за заявка