Преиздаване на данни за инвестиционно проектиране на техническа инфраструктура: водопровод, канализация, отводняване, топлофикация, електро, телефони и др. по една улица или участък

“Софийска вода” предлага технически услуги за издаване на становища, изходни данни, съгласуване на проекти и други.

Цени
Услуга
* Ценa без ДДС в лева
* Ценa с ДДС в лева
Обикновена (20 работни дни)
398.50
478.20
Ускорена (14 работни дни)
569.29
683.15
Необходими документи

Попълнено заявление;
Входящ номер на данните за инвестиционно проекиране, за които се иска преиздаване. 

Опции с възможност за заявка
Цени
Услуга
* Ценa без ДДС в лева
* Ценa с ДДС в лева
Обикновена (20 работни дни)
398.50
478.20
Ускорена (14 работни дни)
569.29
683.15